Εγγύηση Ποιότητας

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της εταιρείας μας, είναι ο αυστηρός έλεγχος που ασκείται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης των προϊόντων, καθώς και η εφαρμογή διαδικασιών βάσει των Διεθνών συστημάτων ποιότητας ISO 9001-2000, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απόλυτη ποιότητα ROLCO – BIANIL, που τόσα χρόνια εμπιστεύονται οι καταναλωτές. Η αξιοπιστία της βιομηχανίας μας και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες, αποτελούν για μας κινητήρια δύναμη.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία ελέγχου είναι η εξής:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΕΤΑΟΙΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επειδή η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας ανεβάζει διαρκώς τις προδιαγραφές στην ποιότητα των προϊόντων, η ROLCO – BIANIL αξιοποιεί στο έπακρο τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα και ενισχύει τον εξοπλισμό της με τα πιο προηγμένα μηχανήματα. Ως απόροια αυτού εξοικονομούνται χρήματα, για τους πελάτες της, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά οι αρνητικές για το περιβάλλον επιπτώσεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας και για να εξασφαλίσουμε σε αυτούς την ύψιστη ποιότητα, επενδύουμε διαρκώς στον εκσυχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών, καθώς και στην έρευνα για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.