Υγιεινή και Ασφάλεια

Η φροντίδα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις μας, η μέριμνα για τη συνεχή και αποτελεσματική προστασία των επισκεπτών και των εξωτερικών συνεργατών μας, αλλά και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδες και πρωταρχικό καθήκον για όλους εμάς στη ROLCO – BIANIL.

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, με κυρίαρχα τα στοιχεία της ασφάλειας και υγιεινής εστιάζοντας:

Στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των κατάλληλων προγραμμάτων (διαδικασίες, έλεγχοι) και του εξοπλισμού για την καλύτερη προστασία όλων των εργαζομένων.
Στη συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση όλων των εργαζομένων
Στην εκτίμηση και προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων με ενημέρωση των εργαζομένων, προσδιορισμό και χρήση αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας και βελτιώσεις στον εξοπλισμό των παραγωγικών μονάδων.

Σε όλα τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, συμμορφονόμαστε με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αναπτύσσουμε σχέσεις με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, χρησιμοποιούμε το πλέον καθαρό και φιλικό καύσιμο, το φυσικό αέριο, στις παραγωγικές μονάδες μας.